Η εταιρεία Ραδιοτηλεοπτική "TIME CHANNEL" Α.Ε. εφαρμόζει ολοκληρωμένη στρατηγική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη του σταθμού μας επικεντρώνεται σε πρωτοβουλίες και δράσεις με κοινωνική, φιλανθρωπική, και οικολογική κατεύθυνση. Διοργανώνουμε και συμμετέχουμε σε ποικίλες ενέργειες φιλανθρωπικού και οικολογικού χαρακτήρα ενώ, παράλληλα, προβάλλουμε δωρεάν σποτ που σκοπό έχουν την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των τηλεθεατών μας.